• Bejelentkezés: H-P 8-16

 • Telefon: +36 20 573 5434

 • Telefon: +36 30 561 1098

 • Neurológus, pszichiáter
 • PhD, MTA doktora
 • Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika
 • kedd 17:00-19:00 péntek 16:00-18:00
  • Születési hely, idő:    Gyula, 1948. december 9.

   Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika
   Szeged Semmelweis u. 6. 6724.  Postacím: 6701 Szeged Pf. 71.
   E-mail: engel@nepsy.szote.u-szeged.hu
   Telefon: 36-62-545357
   Fax: 36-62-455597

   Lakcím: Szeged Hársfa u. 8/10. 6726

   Tanulmányok:
   általános iskola: Szentetornya (1955-1963)
   gimnázium: Orosháza (1963-1967)
   egyetem: Szegedi Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi kar (1967-1973).
   Általános orvosi diploma: 28/1973: “summa cum laude”
   Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam a Modern Biológia Válogatott Fejezeteiből:
   MTA Szegedi Biológiai Központ. (1983-1984)
   Állami nyelvvizsgák: angol: (A Nr 016013/1981), orosz: Nr 003162/1991
   Kitüntetés: Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1974)

   Szakmai gyakorlat és beosztás:
   SZOTE Kórbonctani és Kórszövettani Intézet: egyetemi gyakornok (1973-1976)
   SZOTE Ideg és Elmegyógyászati Klinika: tanársegéd (1979-86), adjunktus(1986-1993),
   egyetemi docens (1993-2001), egyetemi tanár (2001-től).
   Neurológia szakvizsga: 749/1979, Psychiátria szakvizsga: 1354/1982.

   Külföldi tanulmányutak:
   Baylor College of Medicine, Department of Neurology. Houston Tx. USA.
   1987-89, 1991 (4 hó), 1993 (4 hónap), 1996 (5 hónap), 1998 (3 hónap), 2001 (3 hónap), 2003 (7 hónap). Beosztás: Associate Professor in Research.

   Tudományos fokozatok:
   az orvostudomány kandidátusa: 1992. (az oklevél száma: 14.122)
   Ph. D.: 1997. (az oklevél száma: 3/1997. R. sz.)
   A SZOTE habilitált doktora: 1997 (4/97)
   A Magyar Tudományos Akadémia doktora 2000. (az oklevél száma:3.863)

   Egyetemen oktatott tárgyak:
   pathológia, neurológia, psychiátria, neuroimmunológia
   neuroscience (Baylor College of Medicine)

   Hazai elismerés: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997)
   Külföldi elismerés: TEVA Természettudományi Kutatási Díj (1998)
   Magyar Orvosi Kamara tagsági szám: 20026
   Orvosi nyilvántartási szám: 29066

   Kiemelt érdeklődési terület: klinikai neurológia, neuroimmunológia, neurodegeneratív betegségek.

   Tudományos társasági tagságok

   Magyar Ideg- és Elmegyógyász Társaság
   Magyar Psychiátriai Társaság
   Magyar Idegtudományi Társaság
   Magyar és Nemzetközi Neuropathológiai Társaság

   Pályázatok alapján elnyert kutatási támogatások

   1988-1990: Animal Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis. Muscular Dystrophy Association Research Department (810 Seventh Avenue, New York, NY 10019). Az elnyert támogatás összege: 120000 USA $.

   1990-1993: Immune-Mediated Animal Models of Motor Neuron Destruction. Muscular Dystrophy Association (3561 East Sunrise Drive, Tucson, AZ 85718). Az elnyert támogatás összege: 120000 USA $.

   1991-1993: A Népjóléti Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített – Az autoimmunitás vizsgálata neuropsychiátriai kórképek pathogenesisében – című kutatási téma (T-108/1990) vezetője. Az elnyert támogatás összege: 900000 Ft.

   191-1994: Autoimmun motoros idegsejt károsodás mechanizmusa című  OTKA téma vezetője. (1606). Az elnyert támogatás összege: 1000000 Ft.

   1994-1996: A Népjóléti Minisztérium Tárcaszintű támogatásban részesített – Az autoimmunitás szerepe ismeretlen eredetű neuropsychiátriai kórképek pathomechanismusában – című kutatási téma (T-04 579/93) vezetője. Az elnyert támogatás összege: 1500000 Ft.

   1995-1998: Immun-mediált neuron károsodások pathomechanismusa – című OTKA téma (T 017434) vezetője. Az elnyert támogatás összege: 2200000 Ft.

   1997-99: Autoimmun jelenségek szerepe a neurodegenerativ betegségek szelektív neuronkárosodásában – című ETT (Népjóléti Minisztérium) téma vezetője (T-04 053197. Az elnyert támogatás összege: 2700000 Ft.

   1998-2001: A motoneuronok ultrastruktúrális eltérései és calcium homeostásisának zavara amyotrophiás laterálsclerosisban és állatkísérletes modelljeiben – című OTKA téma (T 026239) vezetője. Az elnyert támogatás összege: 3600000 Ft.

   1998-2001.: Glia aktiváció szerepe az ischaemiás neuron károsodás patomechanismusában: in vitro vizsgálatok emlűs neuron, asztroglia, mikroglia, illetve neuron/glia kevert sejttenyészeteken – című OTKA téma (T026296) társkutatója. Témavezető: Dr. Latzkovits László. Az elnyert támogatás összege: 3600000 Ft.

   1998-1999.: Oxidatív stressz által okozott motoneuron degeneráció és kálcium háztartás zavar ultrastruktúrája című Akadémiai Kutatási Pályázat (AKP) társkutatója. (97-8, 3.2). Témavezető: Dr. Siklós László. Az elnyert támogatás összege: 3400000 Ft.

   2000-2002. A neuronok immun-mediált károsodása és calcium homeostasis zavara neurodegeneratív betegségekben és állatkísérletes modelljeikben című Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat témavezetője (FKFP-0032/2000). Partnerek: Dr. Raskó István, a MTA doktora, SzBK Genetikai Intézet és Siklós László a MTA doktora, SzBK Biofizikai Intézet. Az elnyert támogatás összege: 6000000 Ft

   2000-2002. Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített Immuntényezők és ultrastruktúrális eltérések neurodegeneratív betegségekben és állatkísérletes modelljeikben című kutatási téma (T-05/028/2000) vezetője. Az elnyert támogatás összege 1500000 Ft.

   2000-2002. Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített Mozgató idegsejtek degeneratív károsodásának molekuláris és ionos mechanizmusai amyotrophiás laterálsclerosis állatmodelljeiben című kutatási téma (T-04/001/2000) társkutatója. Témavezető: Dr. Siklós László (SZBK Biofizikai Intézet). Az elnyert támogatás összege 1800000 Ft.

   2000-2002. Az amyotrophiás laterálsclerosis (ALS) kezelésére alkalmas hidroximsav-származékok kiválasztása különböző ALS modelleken című OMFB (OM Kutatási-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság) pályázat társkutatója. (BIO-00137/2000) Témavezető: Dr. Rablóczky György N-Gene Kft. Társkutatók: Dr. Sümegi Balázs Pécs, Biokémiai Int., Dr. Siklós László SzBK Biofizikai Int. Az elnyert támogatás összege 36000000 Ft.

   2001-2004. Motoneuronok vulnerábilitása és kalcium háztartásuk sajátságai kapcsolatának tanulmányozása a neuronális degeneráció in vivo modelljeiben című OTKA téma (T 034314) senior társkutatója. Témavezető: Dr. Siklós László. SZBK Biofizikai Int. Az elnyert támogatás összege: 7200000 Ft.

   2001-2004. Immune mechanisms in ALS című grant senior társkutatója. Muscular Dystrophy Association. (3561 East Sunrise Drive, Tucson, AZ 85718). Témavezető: Stanley H. Appel. Baylor College of Medicine. Department of Neurology. Az elnyert támogatás összege: 278135 USA $.

   2003-2006. Immun tényezők, parvalbumin és PARP aktiváció jelentősége neurodegenerativ kórképekben. OTKA T 042858. Az elnyert támogtás összege: 5400000 Ft.

   2003-2005. Immun/gyulladásos tényezők szerepe neurodegenerativ kórképekben. Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített 33/2003 sz. kutatási téma vezetője. Az elnyert támogatás összege: 1800000 Ft.

   Egyetemi megbízatások

   1983-1985: SZOTE Orvoskari Tanács választott tagja
   1985-1987: SZOTE Egyetemi Tanács választott tagja
   1983-1987: SZOTE Etikai Bizottság tagja
   1991-1994: SZOTE Orvoskari Tanács választott tagja
   2000-  SZTE Általános Orvosi Kar Tanácsának választott pót-tagja
   2000-  SZTE Általános Orvosi Kar  Tudományos Bizottságának tagja