fbpx

Konfliktuskezelő tréning

  • Konfliktusról akkor beszélünk, ha össze nem illés, eltérés van saját akaratunk, szándékunk, valamint mások céljai, elképzelései között. A stressz –szociálpszichológiai értelemben – az egyén lehetőségei és a környezet elvárásai közötti észlelt egyensúlytalanság. A két jelenség pszichodinamikailag szoros kapcsolatban áll.

   Mindkettő életünk normális és szükséges velejárója, de megoldásaik, következményeik egyaránt lehetnek konstruktívak és destruktívak.Ez utóbbi egyértelműen rontja mind az egyén, mind pedig a szervezet hatékonyságát

   Programunk segíti az adekvátabb stressz és konfliktus kezelés kialakítását, ezen keresztül a munkahelyi együttműködés, hangulat és közérzet javítását, végeredményben pedig az egyén és a szervezet eredményesebb, hatékonyabb működését. Alapelvünk, hogy munkánk középpontjában a megrendelő szükségletei és igényei álljanak, ezért első lépésként ajánljuk a megrendelővel való személyes egyeztetést / fő fejlesztendő területek, célkitűzések konkretizálása, időbeliség /.

   A fenti célok elérésének útjai:

   • A konfliktusok természetének megismerése, a legfőbb források felismerése és tudatosítása, az adekvát megoldási módok megtapasztalása és gyakorlása.
   • Nyertes-nyertes helyzetek létrehozása, kompromisszumok megtalálása.
   • Az asszertivitás (személyes hatékonyság) képességének erősítése, a másik érdekeinek tiszteletben tartása és a bizalom erősítése mellett.
   • Az ütközéssel együttjáró frusztrációból származó érzelmek /harag,tehetetlenség, düh/ felismerése, tudatosítása, a bennük lévő energiák konstruktív irányba való átfordítása.
   • Az un. vállalati stresszorok felismerése, azonosítása, a stresszkezelés módjai, lépései, a stresszorként fellépő megoldó viselkedések helyettesítése.

   A munka során használt módszerek:

   • Alapelvünk, hogy a tartós változások feltétele a módszerek személyre szabottsága, a saját élményen keresztüli megtapasztalás és gyakorlás, a személy saját belső feltételeinek figyelembevétele, az egyéni erősségek-gyengeségek, képességek-belső akadályok megismerése.
   • Módszereink: video-visszajelzés, encounter-gyakorlatok (személyközi tapasztalatok tudatosítása), szituációs játékok, kiscsoportos témafeldolgozás, pszichoedukáció, relaxációs elemek /autogén tréning/ , imagináció, kommunikációs gyakorlatok, kérdőívek.
   • Meghatározó szempontok az életközeliség, a résztvevők saját aktivitására való építés, a gyakorlati megközelítés.

   Munkánk hatékonyságát segítő egyik fő törekvésünk, hogy kölcsönhatás jöjjön létre a tréningen szerzett tapasztalatok, valamint a résztvevők napi gyakorlata között. Így hatékonynak tartjuk, ha a program több /3-4/ blokkban épül fel, az egyes blokkok között néhány hónap távolsággal, így a későbbi blokkok már beépíthetik az előzőek által indukált változásokat, felhasználva és tovább fejlesztve a kialakulóban lévő/kialakult készségeket.

    

   Kérje ajánlatunkat!


  Szakrendelések